Movement standards

HUNGARIAN THROWDOWN

QUALIFICATION WORKOUTS // KVALIFIKÁCIÓS FELADATOK

MOVEMENT STANDARDS // MOZGÁS SZTENDERDEK

2024

 

Q1

Work until survive, for max reps:

Death by:

Min 1:  6 toes to bar,   6 wall balls

Min 2:  7 toes to bar,   7 wall balls

Min 3:  8 toes to bar,   8 wall balls

Min 4:  9 toes to bar,   9 wall balls

Min 5:  10 toes to bar, 10 wall balls

Min 6:  11 toes to bar, 11 wall balls

Min 7:  12 toes to bar, 12 wall balls

Min 8:  13 toes to bar, 13 wall balls

Min 9:  14 toes to bar, 14 wall balls

Min 10: 15 toes to bar, 15 wall balls

Min 11: 16 toes to bar, 16 wall balls

Min 12: 17 toes to bar, 17 wall balls

Min 13: 18 toes to bar, 18 wall balls

Min 14: 19 toes to bar, 19 wall balls

Min 15: 20 toes to bar, 20 wall balls

And so on, add one rep to both exercises in every new set.

A WB rep counts, if the ball hits the target before the 60 sec is over. No need to catch the ball.

 

ENGLISH

Movement standards:

Toes to bar

 

Athlete hanging from a horizontal bar moves toes to contact

bar.

 

REP START

 • Vertical hang from horizontal bar.
 • Feet off the ground.
 • Hips fully extended.
 • Heels break the vertical plane directly under the bar.

REP END

 • Toes on both feet touch the bar simultaneously.
 • The contact point is within the width of the hands.

CYCLE & POST REP

 • The athlete may return to rep start in any controlled

manner.

 

Wall ball

 

Athlete stands up like a front squat and in one movement

continues by throwing the ball towards a target.

 

REP START

 • Bottom-of-squat position with a medicine ball in the

frontal plane supported by the hands.

REP END

 • Medicine ball hits the wall above, and only above the

designated height.

REP REQUIREMENTS

 • Athlete, while ascending, throw the ball.

CYCLE & POST REP

 • The ball must be caught on its way down from previous

throw

OR

 • The ball must be retrieved from the ground.

 

BOTTOM-OF-SQUAT

 • Achieving a full squat, with the crease of the hip below the plane of the top

of the knees.

 

 

 

MAGYAR

 

Mozgás sztenderdek:

 

Lábemelés a rúdhoz (toes to bar)

 

A versenyző rúdon függésből emeli a lábfejeit a rúdhoz.

 

KIINDULÓ HELYZET:

 • Nyújtott karú függés a rúdon.
 • Lábak nem érik a talajt.
 • Csípő teljesen nyitva.
 • Sarkak a rúd függőleges síkja mögül indulnak.

BEFEJEZŐ HELYZET:

 • Mindkét lábfej egyszerre érintik a rudat.
 • Az érintés a versenyző fogásán belül a kezek között történik.

ÖSSZEKÖTÉS & FOLYTATÁS

 • A versenyző a kiinduló helyzetbe bármilyen kontrollált módon visszatérhet.

 

Medicinlabda dobás (wall ball)

 

A versenyző a labdával guggolásból felállva egy folyamatos mozdulattal dobja a labdát a célterületre.

 

KIINDULÓ HELYZET:

 • A guggolás alsó pontja, a labda a versenyző frontális síkja előtt helyezkedik el, a kezekben tartva.

BEFEJEZŐ HELYZET:

 • A labda a kijelölt magasság fölött és csak afölött érintkezik a célterülettel.

KÖVETELMÉNYEK:

 • A sportoló a kiegyenesedés közben dobja el a labdát.

ÖSSZEKÖTÉS & FOLYTATÁS

 • A labdát a lefelé tartó szakaszban kapja el a versenyző

vagy

 • A labdát a talajról veszi fel a versenyző újra.

 

GUGGOLÁS ALSÓ PONTJA:

 • Elérni a teljes guggolást, ahol a csípőhajlat a térdek felső pontjának vízszintes síkja alá süllyed.

 

 

 

Q2 

In 4 min 

For the heaviest complex

1 hang clean

2 thruster

 

ENGLISH

 

HANG CLEAN

 

Athlete moves object in one fluid motion from above ground

to shoulders. Power, split or squat variation are all allowed.

 

REP START

 • Hang position.

 

REP END

 • Front-rack lockout.

 

REP REQUIREMENTS

 • Object is moved in one fluid motion from hang to front

rack.

 • Adhere to the hang rule.

 

CYCLE & POST REP

 • Object can be returned to rep start in any controlled

manner as long as it adheres to the hang rule.

 

HANG RULE:

If an object is in contact with the ground, including

before the initial rep, a deadlift lockout must be

achieved before the rep can be initiated.

 

HANG POSITION

 • Standing free.
 • Object off ground (not touching ground with any part of the object).
 • Object is supported by the hands, arms oriented downward from the

shoulders.

 • Object is at the deadlift lockout or slightly lower.
 • Object can not move lower than the horizontal plane of the top of the knees.

 

 

FRONT-RACK LOCKOUT

 • Standing tall position is achieved.
 • Object in contact with the athlete’s shoulders.
 • Elbows clearly in front of the center of mass of the object.
 • Fists below chin.

 

THRUSTER

 

Athlete performs a front squat and in one fluid movement

continues to press the object overhead.

REP START

 • Bottom of squat with object in front of torso, supported

by the hands.

 

REP END

 • Overhead lock-out.

 

REP REQUIREMENTS

 • Object is moved in one fluid motion from bottom of

squat to overhead position.

 • Maintaining extended knees and hips after the object

has left the front-rack and until object is support

overhead with locked elbows.

 

CYCLE & POST REP

 • The object can be returned to rep start in any

controlled manner.

 

BOTTOM-OF-SQUAT

 • Achieving a full squat, with the crease of the hip below the plane of the top

of the knees.

 

OVERHEAD LOCKOUT

 • Standing tall position is achieved
 • Object is overhead and over the sagittal midline of the body.
 • The shoulder angle is open or rearward of the frontal plane.
 • Full extension of elbows.

 

 

MAGYAR

 

Ölből felvétel:

 

A versenyző a talajtól elemelt rudat egy folyamatos mozdulattal juttatja a vállaira.

Helyből, ollózó vagy beüléses technika mind elfogadott.

 

KIINDULÓ HELYZET:

 • Hang pozíció.

 

BEFEJEZŐ HELYZET:

 • Elülső rack pozíció.

 

KÖVETELMÉNYEK:

 • Az eszköz egy folyamatos mozdulattal jut ölből az elülső rack pozícióba
 • Az ölből indítás szabályainak betartása.

 

ÖSSZEKÖTÉS & FOLYTATÁS:

 • A versenyző a kiinduló helyzetbe bármilyen kontrollált módon visszatérhet, mindaddig amíg az ölből indítás szabályát betartja.

 

ÖLBŐL INDÍTÁS SZABÁLYA:

Amennyiben egy eszköz érintkezik a talajjal az ismétlés megkezdése előtt akkor azt először egy teljes elemeléssel kell kezdő pozícióba emelni mielőtt az ismétlés végrehajtását megkezdené a versenyző.

 

HANG POZÍCIÓ:

 • A versenyző egyenesen áll
 • Az eszköz elemelve a talajról. (semmilyen része nem érintkezik a talajjal)
 • A kezekben fogva, a karok a vállaktól lefelé néző helyzetben tartják az eszközt.
 • Könyökök nyújtott helyzetben
 • A eszköz az elemlés felső pontjában vagy kissé az alatt helyezkedik el.
 • Az eszköz az ismétlés végrehajtása során nem kerül alacsonyabbra mint a térdek felső síkja

 

 

RACK POZÍCIÓ:

 • Függőleges álló testhelyzetet elérte a versenyző
 • Az eszköz kontaktban van a versenyző vállaival
 • A könyökök egyértelműen előrébb helyezkednek el mint az eszköz tömegközéppontja..
 • Az kézfejek az áll alatt.

 

THRUSTER

 

A versenyző teljesít egy elől guggolást, majd abból egy folyamatos mozdulattal fej fölé juttatja az eszközt.

KIINDULÓ HELYZET:

 • A guggolás alsó pontja, az eszköz a versenyző frontális síkja előtt helyezkedik el, a kezekben tartva.

 

BEFEJEZŐ HELYZET:

 • Fej fölötti tartás nyújtott testhelyzetben

 

KÖVETELMÉNYEK:

 • Az eszközt egy folyamatos mozdulattal juttatják fejfölé
 • Miután az eszköz elhagyta a elülső rack pozíciót a térdek és a csípő nyújtott helyzetét fenn kell tartani az ismétlés befejezéséig.

 

ÖSSZEKÖTÉS & FOLYTATÁS:

 • A versenyző a kiinduló helyzetbe bármilyen kontrollált módon visszatérhet.

 

GUGGOLÁS ALSÓ PONTJA:

 • Elérni a teljes guggolást, ahol a csípőhajlat a térdek felső pontjának vízszintes síkja alá süllyed.

 

FEJ FÖLÖTTI TARTÁS:

 • Függőleges álló testhelyzetet elérte a versenyző
 • Az eszköz a fej fölött vagy a mögött helyezkedik el, a test sagittalis síkja fölött
 • A vállak szöge teljesen nyitott vagy a frontális síktól hátrébb helyezkedik el
 • A könyökök nyújtott helyzetben.

 

Q3

 

For time:
- 40/30 rowing calorie
- 30 Dumbbell box step over (Box: 50cm)
- 20 Handstand pushup
- 10 Dumbbell ground to overhead
Time cap: 7 minute
 
* Handstand pushups types and the dumbbell weights have some differences between age groups and categories!
RX Women
- @2x15kg Dumbbell
- Strict HSPU
RX Men
- @2x22,5kg Dumbbell
- Wall Facing Strict HSPU
RX Masters 35+ Women
- @2x15kg Dumbbell
- HSPU
RX Masters 35+ Men
- @2x22,5kg Dumbbell
- Strict HSPU
RX Masters 45+ Women
- @2x15kg Dumbbell
- HSPU
RX Masters 45+ Men
- @2x22,5kg Dumbbell
- HSPU
 

ENGLISH

ROW

 

Athlete rows on a rowing machine.

 

REP START

 • Seated on a rower.
 • hands off the handle.

REP END

 • Seated on a rower.
 • Both feet on foot plates.
 • hands on the handle.

REP REQUIREMENTS

 • Row until the designated goal is met (calories).

 

BOX STEP OVER 

 

Athlete steps over the box.

 

REP START

 • Standing free.

REP END

 • Standing free on the other side of the box.

REP REQUIREMENTS

 • Both feet must come in contact with the top of the box.
 • Dumbbells supported in hands, arms oriented downward

throughout the full repetition.

 • Dumbbells cannot rest on the body at any time.
 • Dumbbells can be stored on top of the box

 

WALL FACING HANDSTAND PUSH-UP

 

Athlete in vertical inversion, facing the wall, lowers down and

touches head before pressing up and locking elbows.

 

REP START

 • laying on the ground, feet in touch with the wall
 • wall walk to vertical position, facing the wall.
 • Toes in contact with the wall.
 • Hands and feet within the designated area.
 • Rep start cannot be achieved with any momentum,

neither from previous rep or as a result of initial swing,

kip or other movement.

 

REP END

 • Vertical inversion facing the wall.
 • Toes in contact with the wall.
 • Hands and feet within the designated area.

REP REQUIREMENTS

 • Touching head to horizontal surface.
 • Hands must remain within designated area throughout

the full rep.

 • Only toes may come in contact with the wall.
 • Knees, hips, trunk, shoulder and elbows must stay fully

extended throughout full rep unless it is the active part

of the movement.

 • Any additional contraction, swing, kip, knee jerk or

other movement to generate momentum is prohibited.

 

CYCLE & POST REP

 • Rep end is a valid rep start.

MEASUREMENTS

 • Mark line for hand placement on ground 
 • Set up a 90 centimeters tape line 25 centimeters from the wall to the outside edge of the line.

 


STRICT HANDSTAND PUSH-UP 

 

Athlete in vertical inversion lowers down and touches head

before pressing up and locking elbows.

 

REP START

 • Vertical Inversion.
 • Heels in contact with the wall.
 • Hands and feet within the designated area.
 • Rep start cannot be achieved with any momentum,

neither from previous rep or as a result of initial swing,

kip or other movement.

 

REP END

 • Vertical Inversion.
 • Heels in contact with the wall.
 • Hands and feet within the designated area.

REP REQUIREMENTS

 • Touching head to horizontal surface.
 • Hands must remain within designated area throughout

the full rep.

 • Any bodypart may come in contact with the wall during

decent, only heels on ascent.

 • Knees, hips, trunk, shoulder and elbows must stay fully

extended throughout full rep unless it is the active part

of the movement.

 • Any additional contraction, swing, kip, knee jerk or

other movement to generate momentum is prohibited.

 

CYCLE & POST REP

 • Rep end is a valid rep start.

MEASUREMENTS

 • Mark line for hand placement on ground 
 • Set up a 90 centimeters tape line 25 centimeters from the wall to the outside edge of the line.

 

VERTICAL INVERSION

 • Inverted (upside – down) position.
 • Only the ventral part of the hands in contact with the ground.
 • Full extension of the hips, knees and elbows.
 • Vertical alignment of the shoulders, hips, knees and ankles.

 

HANDSTAND PUSH-UP

 

Athlete in vertical inversion lowers down and touches head

before pressing up and locking elbows.

 

REP START

 • Vertical Inversion.
 • Heels in contact with the wall.
 • Hands and feet within the designated area.

REP END

 • Vertical Inversion.
 • Heels in contact with the wall.
 • Hands and feet within the designated area.

REP REQUIREMENTS

 • Touching head to horizontal surface.
 • Hands must remain within designated area throughout

the full rep.

 • Any bodypart may come in contact with the wall during

decent, only heels on ascent.

CYCLE & POST REP

 • Rep end is a valid rep start.

MEASUREMENTS

 • The standard designated area is 100 cm wide and 50

cm deep from the wall.

 • Mark the area on the ground with tape.

 

Dumbbell ground to overhead 

 

Athlete moves dumbbells anyhow from ground to

overhead. Except from the hang position.

 

REP START

 • Dumbbells on the ground.
 • Hands on dumbbells .

REP END

 • Overhead lock-out.

REP REQUIREMENTS

 • dumbbells are moved in one fluid motion from ground to a

overhead position OR

 • dumbbells are moved in one fluid motion from ground to

shoulders and in a second motion from shoulders to a

overhead position.

CYCLE & POST REP

 • The dumbbells can be returned to rep start in any

controlled manner.

 

POSSIBLE MOVEMENT OPTIONS:

 • Snatch anyhow
 • Clean and jerk
 • Press, push press, push jerk
 • Split, squat, power

 

 

MAGYAR

EVEZÉS

 

A sportoló az evezőgépen teljesíti a megadott mennyiséget.

 

KIINDULÓ HELYZET

 • az evezőn ülésben
 • a versenyző kezei nem érintkeznek az evező lapátjával

BEFEJEZŐ HELYZET

 • az evezőn ülésben, 
 • bekötött lábakkal
 • a versenyző kezei érintkeznek az evező lapátjával

KÖVETELMÉNYEK: 

 • evezés a meghatározott mennyiség elérésig (kalória)

 

BOX STEP OVER 

 

A versenyző átlépked a dobozon, a doboz fölött.

 

KIINDULÓ HELYZET

 • álló nyújtott testhelyzet

BEFEJEZŐ HELYZET

 • álló nyújtott testhelyzet a doboz túlsó oldalán.

KÖVETELMÉNYEK: 

 • mindkét lábfej érintkezésbe kerül a doboz felső felületével.
 • A kézisúlyzók a kezekben a test mellett tartva, karok lefelé néznek az ismétlések végrehajtása közben.
 • A kézisúlyzók nem pihenhetnek a test semelyik részén a végrehajtás közben.
 • A kézisúlyzók tárolhatóak a doboz tetejénERŐBŐL KÉZENÁLLÁSBAN NYOMÁS ARCCAL A FALNAK

 

A versenyző függőleges invertált testhelyzetben(fejjel lefelé), arccal a falnak engedi le magát, amíg a feje érintkezésbe nem kerül a célterülettel, 

mielőtt erőből vissza nyomná magát kiinduló helyzetbe

 

KIINDULÓ HELYZET

 • hason fekve, lábak érintkezésben a falfelülettel
 • falmászás függőleges invertált helyzetbe, arccal a falnak.
 • lábfej érintkezésben a fallal.
 • kezek és lábak a kijelölt területen helyezkednek el.
 • Az ismétlés kezdetén és közben semmiféle lendületet nem lehet alkalmazni,

sem az előző ismétlésből, sem a kezdeti kilengésből,

kipping vagy egyéb mozgással.

 

BEFEJEZŐ HELYZET

 • Függőleges invertált testhelyzet arccal a falnak
 • falmászás függőleges invertált helyzetbe, arccal a falnak.
 • lábfej érintkezésben a fallal.

KÖVETELMÉNYEK: 

 • A fej érinti a vízszintes felületet.
 • kezek és lábak végig a kijelölt területen helyezkednek el.
 • csak a lábfej érintkezésben a fallal.
 • térdek, csípő, törzs, vállak és könyökök végig nyújtott helyzetben maradnak, 

kivéve ha azok hajlítása szükséges az ismétlés szablyos végrehajtásához.

 • Bármilyen további lendületvétel, kipping, lökés a térdekkel vagy más mozdulat ami segítséget generál az mind tiltott.

 

JELÖLÉSEK ÉS MÉRÉSEK:

 • jelölni kell a kezek számára egy vonalat ragasztószalaggal.
 • A vonalnak 90 centiméter hosszúnak kell lennie, és a faltól 25 centiméter távolságra kell lennie a vonal távolabbi élének.ERŐBŐL KÉZENÁLLÁSBAN NYOMÁS

 

A versenyző függőleges invertált testhelyzetben(fejjel lefelé) engedi le magát, amíg a feje érintkezésbe nem kerül a célterülettel, 

mielőtt erőből vissza nyomná magát kiinduló helyzetbeKIINDULÓ HELYZET

 • kézenállás (függőleges invertált testhelyzet)
 • a sarkak érintkezésben a fallal.
 • kezek és lábak a kijelölt területen helyezkednek el.
 • más testrész nem érintkezik a fallal

 

BEFEJEZŐ HELYZET

 • kézenállás (függőleges invertált testhelyzet) 
 • sarkak érintkezésben a fallal.
 • kezek és lábak a kijelölt területen helyezkednek el.
 • más testrész nem érintkezik a fallal

 

KÖVETELMÉNYEK: 

 • A fej érinti a vízszintes felületet.
 • Az ismétlés kezdetén és közben semmiféle lendületet nem lehet alkalmazni,

sem az előző ismétlésből, sem a kezdeti kilengésből,

kipping vagy egyéb mozgással.

 • kezek és lábak végig a kijelölt területen helyezkednek el.
 • csak a lábfej érintkezésben a fallal.
 • térdek, csípő, törzs, vállak és könyökök végig nyújtott helyzetben maradnak, 

kivéve ha azok hajlítása szükséges az ismétlés szablyos végrehajtásához.

 • Bármilyen további lendületvétel, kipping, lökés a térdekkel vagy más mozdulat ami segítséget generál az mind tiltott.

 

JELÖLÉSEK ÉS MÉRÉSEK:

 • jelölni kell a kezek számára egy vonalat ragasztószalaggal.
 • A vonalnak 90 centiméter hosszúnak kell lennie, és a faltól 25 centiméter távolságra kell lennie a vonal távolabbi élének.FÜGGŐLEGES INVERTÁLT TESTHELYZET

 • Invertált (fejjel lefelé) pozíció
 • Csak a tenyerek és ujjak érintkeznek a talajjal
 • Teljes nyújtás a térdek, a csípők és a könyökökben.
 • A vállak, a csípő, a térd és a boka függőleges elhelyezkedése.

 

KÉZENÁLLÁSBAN NYOMÁS

 

A versenyző függőleges invertált testhelyzetben(fejjel lefelé) engedi le magát, amíg a feje érintkezésbe nem kerül a célterülettel, 

mielőtt vissza nyomná magát kiinduló helyzetbe

 

KIINDULÓ HELYZET

 • kézenállás (függőleges invertált testhelyzet)
 • a sarkak érintkezésben a fallal.
 • kezek és lábak a kijelölt területen helyezkednek el.
 • más testrész nem érintkezik a fallal

 

BEFEJEZŐ HELYZET

 • kézenállás (függőleges invertált testhelyzet) 
 • sarkak érintkezésben a fallal.
 • kezek és lábak a kijelölt területen helyezkednek el.
 • más testrész nem érintkezik a fallal

 

KÖVETELMÉNYEK: 

 • A fej érinti a vízszintes felületet.
 • kezek és lábak végig a kijelölt területen helyezkednek el.
 • Bármely testrészt érintkezésbe kerülhet a falla a leereszkedés során, azonban a kinyomás során csak a sarkak érintkezhetnek a fallal.
 • Lendületvétel, kipping, lökés a térdekkel vagy más mozdulat ami segítséget generál az megengedett

 

JELÖLÉSEK ÉS MÉRÉSEK:

 • jelölni kell a kezek számára egy területet ragasztószalaggal.
 • A területnek 90x25 centiméter méretűnek kell lennie, a rövidebb oldal a faltól indul és arra merőleges kell legyen.KÉZISÚLYZÓ FÖLDRŐL FEJFÖLÉ JUTTATÁSA

 

A versenyző a kézi súlyzókat tetszőleges mozdulattal kell fejfölé juttassa. 

Kivétel a függésből történő indítás.

 

KIINDULÓ HELYZET

 • a kézi súlyzók a talajon helyezkednek el.
 • kezek a kézi súlyzókon .

BEFEJEZŐ HELYZET

 • fej fölötti tartás nyújtott testhelyzetben
 • térdek, csípő, törzs, könyökök nyújtva, függőleges helyzetben
 • a kézi súlyzók fej fölött, a test középvonala fölött vagy a mögött helyezkednek el.

 

KÖVETELMÉNYEK: 

 • a kézi súlyzókat egy folyamatos mozdulattal kell a talajról fejfölé juttatni VAGY
 • a kézi súlyzókat egy folyamatos mozdulattal kell a talajról vállra, majd onnan fejfölé juttatni befejező helyzetbe.
 • ölből/függésből történő végrehajtás nem érvényesLEHETSÉGES VÉGREHAJTÁSI OPCIÓK:

 • szakítás bárhogyan
 • felvétel és lökés
 • nyomás, láblökéses nyomás, helyből lökés 
 • ollózás, beülés, helyből